UserPreferences

XmlBaseConformanceTests


Does your feed reader properly grok xml:base?

Results with [WWW]Tim Bray's Atom feed:

Aggregator Result
[WWW]Bloglines x
[WWW]BottomFeeder 4.1 x
[WWW]FeedDemon 2.0 ?
[WWW]FeedTools 0.2.24 (./)
[WWW]Firefox 1.5.0.1 (./)
[WWW]Google Reader (./)
[WWW]Google Home (ig) ?
[WWW]Gregarius ?
[WWW]Internet Explorer 7 Beta2 x
[WWW]JetBrains Omea (./)
[WWW]JournURL ?
[WWW]Liferea x
[WWW]MagpieRSS x
[WWW]My Yahoo! ?
[WWW]NetNewsWire (./)
[WWW]NewsFire x
[WWW]Netvibes x
[WWW]Newsgator Online (./)
[WWW]Newzcrawler 1.8RC3 (./)
[WWW]Opera (./)
[WWW]RSS Bandit v1.3.0.42 x
[WWW]RSS Owl 1.2 x
[WWW]Safari 2.02 ?
[WWW]Sage ?
[WWW]Sharpreader (./)
[WWW]Shrook (./)
[WWW]SimplePie (./)
[WWW]Snarfer (./)
[WWW]Thunderbird 1.5 (./)
[WWW]Universal Feed Parser (./)
[WWW]Abdera (./)

[WWW]Atom xml:base support tests for:

TODO:

Current results (where the last column signifies full conformance):

Aggregator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *
[WWW]Bloglines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]BottomFeeder 4.1 (./) x x x (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) x x :(
[WWW]FeedDemon 2.0 (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]FeedTools 0.2.24 (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Firefox 1.5.0.1 (./) (./) (./) (./) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a :)
[WWW]Google Reader (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Google Home (ig) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Gregarius ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Grouper (./) (./) (./) (./) (./) x x x (./) x x x (./) x x x :(
[WWW]Internet Explorer 7 Beta2 (./) (./) (./) (./) (./) x x x (./) x x x (./) x x x :(
[WWW]JetBrains Omega (./) x x x (./) x x x (./) (./) (./) (./) (./) x x x :(
[WWW]JournURL ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Liferea (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) x (./) (./) (./) x (./) :(
[WWW]MagpieRSS ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :(
[WWW]My Yahoo! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]NetNewsWire ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]NewsFire ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Netvibes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Newsgator Online ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Newzcrawler 1.8RC3 (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Opera (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]RSS Bandit v1.3.0.42 (./) x x x (./) (./) x x (./) (./) x (./) (./) (./) x (./) :(
[WWW]RSS Owl 1.2 (./) x x x (./) x x x (./) x x x (./) x x x :(
[WWW]Safari 2.02 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Sage ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
[WWW]Sharpreader (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) x x :(
[WWW]Shrook (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]SimplePie (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Snarfer (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Thunderbird 1.5 (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Universal Feed Parser (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) (./) :)
[WWW]Abdera (./) (./) (./) (./) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a :)

CategoryConformanceTests